-26%

Kamus Al-Azhar (Special Bbw Price)

Kamus AL-AZHAR telah disusun bagi memudahkan pelajar dalam membuat rujukan dan menambahkan pengetahuan. Proses penyusunan kamus ini memerlukan pengalaman, kegigihan dan kepakaran dalam tiga bidang bahasa tersebut. Selain itu, usaha dan semangat ke arah penyusunan kamus ini timbul kerana kami melihat betapa pentingnya ketiga-tiga bahasa ini. Dengan adanya kamus ini. Bahasa Melayu dan Bahasa Arab dapat dimartabatkan di mata dunia.

Product Overview
ISBN 9789670934013
Categories Bacaan Umum, Bacaan Umum Lain-Lain, consignment, Just In, Malay Books
Author(s) Johari Yaman
Publisher Kualiti Books
Weight 0.38 kg